Barn och ungdom

“Det gäller att börja tidigt.”

Så brukar det låta om idrott, utbildning, uppfostran – ja, egentligen om allt möjligt. På Musikteatern tänker de att samma sak kan sägas om konst och kultur. När allt kommer omkring så ligger ju det värmländska kulturlivets och samhällets framtid i händerna på den yngre befolkningen.

Musikteatern anser därför att de som institutionsteater har ett ansvar gentemot barnen och ungdomarna i regionen. Dels anser de att de har en folkbildande uppgift – att man bör sträva efter att med konstens hjälp ge barnen och ungdomarna redskap att möta och förstå omvärlden.

Dels menar de att barn och ungdomar har rätt till stimulerande kulturupplevelser, precis som de vuxna. Därför satsar de lika mycket tid, energi och pengar på sina föreställningar som riktas till den yngre publiken.

Föreställningar för unga

Ända sedan starten 1998 har Musikteatern arbetat efter devisen att minst en av deras fyra föreställningar skall vara riktade mot barn och ungdomar. Genom årens lopp har Musikteatern bland annat satt upp moderniserade versioner av Carmen av Bizet, Trollflöjten av Mozart, samt en hel del nyskrivet.

En stor del av skådespelarna i dessa föreställningar utgörs av barn och ungdomar. Dessa förmågor rekryteras ofta från Musikteaterns teaterakademi (se nedan). Flera av föreställningarna för barn och unga åker ut på turné efter premiären. Detta innebär att Musikteatern ofta besöker och spelar på skolor och fritidsgårdar runtom i regionen. Ibland anordnas workshops och cirkelsamtal med utgångspunkt i föreställningen, dess tema eller budskap.

Genom årens lopp har deras barn- och ungdomsproduktioner kretsat runt ämnen som rasism, mobbing, olycklig kärlek, vänskap, miljöförstöring och jämställdhet.

Övrig verksamhet

Förutom föreställningar riktade till barn och ungdomar har Musikteatern även andra, mer pedagogiskt inriktade verksamhetsdelar.

Teaterakademin – Här ger de deltagarna möjlighet att, under ett läsår, vara med och spela teater. Då träffas de en gång i veckan och har lektioner och workshops.

Verksamheten riktar sig till barn och ungdomar i åldrarna 7-13, med uppdelning efter ålder och tidigare erfarenhet. Flera av Teaterakademins deltagare brukar ges möjlighet att vara med som statister eller andra rollinnehavare i Musikteaterns föreställningar.

Arbetssättet är fritt men ändå strukturerat, och Musikteatern försöker hålla högt i tak. Lust och lekfullhet premieras, och de strävar efter att ingen deltagare skall känna sig hämmad eller “dålig”, utan här får alla möjlighet att möta teatern på egna villkor.

Musikgrupper – Förutom teaterverksamhet anordnar Musikteatern också musikgrupper för barn och ungdomar. Grupperna är flera till antalet och har lite olika inriktningar.

Förutom nybörjargrupper, där man kan få prova på olika instrument, Finns det också särskilda grupper inriktade på olika instrument, stilar med mera. Sen har de även satsat på att dra igång en renodlad operagrupp, där operasång och komp kommer att stå i centrum.

Detta sker på allmänhetens begäran – genom årens lopp har en särskild operagrupp varit mycket efterfrågad.

Målet med dessa verksamheter är även att främja den egna kreativiteten, det kritiska tänkandet och uppmuntra till delaktighet. I Musikteaterns workshops och under besöken på skolor med mera har Musikteatern som uttalat mål att låta ungdomarna känna sig delaktiga i samhällsdebatten.

Musikteatern erbjuder även handledning för lärare och egenproducerat fortbildningsmaterial, med utgångspunkt från deras produktioner. På så sätt kan arbetet i klasserna fortsätta även efter det att Musikteaterns skådespelare lämnat klassrummet. Ett långsiktigt och fördjupande arbete som ofta uppskattas av såväl elever som lärare och föräldrar.

1 kommentar / Lägg till din kommentar nedan

  1. Att få upp kulturintresset bland unga verkar vara väldigt rimligt då det är de unga idag som är våran framtida generation som kommer att forma samhället och samhällets utveckling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *